Philotelistes
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Έκδοση Προσωρινών Επιμελημένων (Δεκέμβρης 1861 έως Μάρτης 1862)-Ρrovisional Athens printings,fine print Dec1861-March 1862,in Greek & English

3 απαντήσεις

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Varg83

Varg83

Προσωρινή Επιμελημένη Έκδοση (Δεκέμβρης 1861 έως Μάρτης 1862)
Ρrovisional Athens printings,fine printΑποτελεί συνέχεια της προσπάθειας εξοικείωσης των Ελλήνων τεχνιτών με την εκτύπωση των γραμματοσήμων. Εκτυπώθηκαν οι αξίες των 1, 2, 5, 10, 20 και 40 λεπτών. Αρκετοί τοποθετούν σε αυτή την έκδοση και το 80λεπτο με πορτοκαλί Αριθμούς Ελέγχου. 

It is a continuation of the effort to familiarize Greeks technicals with the printing of stamps. The values of 1, 2, 5, 10, 20 and 40 lepta were printed. Many place in this version and the 80L with orange Control Numbers.
      [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]Χαρακτηριστικά της έκδοσης.
Η μέθοδος εκτύπωσης είναι η αποκαλούμενη ‘’μαλακή’’.  Οι τεχνίτες τοποθετούσαν το λεγόμενο πίλημα, ένα κομμάτι τσόχα ή μερικές στρώσεις χαρτί ώστε να εξισορροπηθεί η πίεση που δέχονταν το φύλλο από την πίεση της πλάκας (θα υπάρξει ειδική αναφορά για αυτούς τους όρους).
Characteristics of printings.
The printing method is the so-called "soft". The technicians placed the so-called felt, a piece of felt or a few layers of paper to balance the pressure the sheet was receiving from the pressure of the plate (there will be special reference to these terms).
Η εκτύπωση κρίνεται γενικά επιτυχημένη. Η συνολική εικόνα της μπροστινής πλευράς αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή από την προηγούμενη έκδοση. 
Λόγω της μεθόδου εκτύπωσης εμφανίζεται ελαφρύ ανάγλυφο που είναι διακριτό στις περιοχές γύρω από το λευκό τρίγωνο του λαιμού, πιο πολύ στις περιοχές του στόματος και των ματιών αλλά και στις εξωτερικές γραμμές. Αποτελεί ισχυρό γνώρισμα της έκδοσης αυτής το οποίο όμως μετά από πλύσιμο ή ‘’σιδέρωμα’’ πιθανόν να μην είναι διακριτό. 
Μάλιστα λόγω της ύπαρξης εκτομής (decoupage), εμφανίζεται κάποιες φορές και ανεπαίσθητος περίγυρος. 
Η εικόνα είναι καλοτυπωμένη και συμμετρική, αποτέλεσμα της εξοικείωσης των τεχνιτών με τα μέσα της εποχής. Οι λεπτομέρειες της εκτύπωσης έχουν αποδοθεί αρκετά προσεγμένα. 
Printing is generally considered successful. The overall image on the front is the dividing line from the previous version.
Due to the printing method, a light relief appears that is distinct in the areas around the white triangle of the neck, mostly in the areas of the mouth and eyes but also in the outer lines. It is a strong feature of this version, but after washing or "ironing" it may not be noticeable.
In fact, due to the existence of decoupage, sometimes  imperceptible white spots around the head appears.
The image is well-printed and symmetrical, a result of the technicals' familiarity with the media of the time. The details of the print have been rendered quite carefully.Οι γραμμές σκιάσεως της παρειάς είναι διακεκομμένες κανονικά (1). Κάποιες φορές μπορεί οι διακοπές να είναι λίγες σε αριθμό και οι γραμμές να φαίνονται μακριές και να δίνουν την εντύπωση της ευθείας γραμμής. Δεν καταλήγουν όμως σε τελείες αλλά στα άκρα λεπτύνονται (οξύνονται) (2). Το βάθος του μεταλλείου είναι γενικά ομοιομερώς τυπωμένο, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που εμφανίζονται αρκετά λευκά στίγματα (3). Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το γεγονός πως μερικές φορές η μελάνωση δεν ήταν επαρκής και ως εκ τούτου το βάθος μεταλλείου μπορεί να φαίνεται με πολλά στίγματα, σε σημείο που να δίνει την εντύπωση με μια πρώτη ματιά πως πρόκειται για έκδοση μετά τον καθαρισμό των πλακών (στα 20λεπτα). Δεν υπάρχουν συσσωρεύσεις χρώματος. 

Οι γωνίες είναι πολύ καλά τυπωμένες, χωρίς λευκάζοντα μέρη και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευκρίνεια (4). 
Τα χρώματα είναι ζωηρά αντίθετα με την Κακέκτυπη Έκδοση.
Η γόμμα και το χαρτί είναι όπως της προηγούμενης έκδοσης. 
Το πάχος του χαρτιού ποικίλει μεταξύ των αξιών.

The shading lines of the cheek are normally dashed (1). Sometimes the breaks may be few in number and the lines may look long and give the impression of a straight line. However, they do not end in dots but are thinned (sharpened) at the ends (2). The depth of the mine is generally uniformly printed, but there are cases where several white spots appear (3). It should not be confused with the fact that sometimes the inking was not enough and therefore the depth of the mine can be seen with many spots, to the point that it gives the impression at first glance that it is a version after cleaning the tiles (at 20L). There are no accumulations of color. The corners are very well printed, without whitening parts and are characterized by high definition (4). The colors are vivid in contrast to the coarse print 1861 The gum and paper are the same as in the previous version. The thickness of the paper varies between values.Έχει επεξεργασθεί από τον/την Varg83 στις Κυρ Ιαν 28, 2018 8:25 pm, 1 φορά

Varg83

Varg83

Οι Αριθμοί Ελέγχου είναι και εκείνοι όπως της προηγούμενης έκδοσης με τα ίδια χαρακτηριστικά. Στην αξία των 5 λεπτών θα χρησιμοποιηθεί για τελευταία φορά το στοιχείο ''5'' με τη μορφή αυτή. Δείγματα Αριθμών ελέγχου αυτής της έκδοσης.

The Control Numbers are the same as the previous version with the same features. At the value of 5 L, the element "5" in this form will be used for the last time. Sample Control Numbers of this version:
 [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]    [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]  [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]    [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

1 λεπτό Lepto
Το σοκολατί δυσκολεύει την κατάταξη γιατί εμφανίζει πολλά κοινά σημεία με τα κακέκτυπα. Κριτήριο αποτελούν οι γωνίες που εδώ είναι πιο ολοκληρωμένα εκτυπωμένες (1), ο σχετικά κανονικός ρυθμός διακοπής των γραμμών σκιάσεως της παρειάς (2) αλλά και η καθαρότητα των γραμμών του αυχένα (τράχηλος)(3)
The chocolate shade makes the ranking difficult because it shows many common points with the coarse print 1L. Criteria are the corners that are most fully printed here (1), the relatively normal rate of interruption of the shadow lines of the cheek (2) but also the purity of the neck lines (cervix) (3)

   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]        [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Στους υπόλοιπους χρωματισμούς υπάρχει αισθητή βελτίωση στην εκτύπωση και βέβαια δεν μπορούν να συγχυσθούν με τα κακέκτυπα μιας και δεν συναντώνται οι υπόλοιποι χρωματισμοί στην προηγούμενη περίοδο πλην του σοκολατί (σε διάφορους τόνους βέβαια). 
Το χαρτί είναι καστανωπής απόχρωσης και οι κυριώτεροι χρωματισμοί είναι το σοκολατί, το καφέ-σιτόχρωμο και το καφέ.
In the other colors there is a noticeable improvement in the printing and of course they can not be confused with the coarse printings 1861, since the other colors are not found in the previous period except chocolate (in different tones of course). The paper is brown and the main colors are chocolate, brown-wheat and brown.


Οι άλλες δυο βασικές αποχρώσεις, (καφέ-σιτόχρωμο, καφέ)
The other two basic shades (brown-wheat, brown)

   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]           [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

2 λεπτά leptaΑρκετά λεπτή εκτύπωση και σαφής σε όλη την εικόνα. 
Μπορεί να μοιάζουν με τα 2λεπτα της Παρισινής Έκδοσης αλλά διαφέρουν στο ανάγλυφο που σε αυτή την έκδοση υπάρχει, έστω και μικρό αλλά και από τις γραμμές σκιάσεως της παρειάς που στα Παρισινά είναι πιο κοντές από ότι εδώ. 
Το χαρτί είναι στο χρωματισμό του σιτόχρωμου (bistre). 
Βασικές αποχρώσεις είναι το σιτόχρωμο και το κιτρινοσιτόχρωμο. Υπάρχουν και παραδείγματα οξειδωμένων χρωμάτων. 

Quite fine print and clear throughout the image. They may look like the 2L of Paris, but they differ in the relief that exists in this version, even if small, but also from the shading lines of the cheek, which in Paris are shorter than here. The paper is in the color of wheat (bistre). Basic shades are wheat and yellow-wheat. There are also examples of oxidized paints.                               Σιτόχρωμο       wheat                                                                           Κίτρινο-σιτόχρωμο  yellow-wheat

    [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]             [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]                                                                   Παράδειγμα οξειδωμένου χρώματος oxidized

                                                  [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

5 λεπτά lepta


Χρησιμοποιούνται για τελευταία φορά οι χαρακτηριστικοί Α.Ε. 
Το χαρτί είναι πρασινωπό. 
Το ανάγλυφο εδώ δύσκολα διακρίνεται. 
Ισχύουν και εδώ τα γενικά χαρακτηριστικά της έκδοσης. 

Κύριοι χρωματισμοί είναι το πράσινο σε διάφορους τόνους που φτάνει ως το πρασινοκίτρινο. Επίσης το πράσινο βαθύ πολλές φορές μας δίνει την εντύπωση του ελαιώδους πρασίνου. Τέλος υπάρχει και το σμαραγδί που διακρίνεται από τη φωτεινότητά του πράσινου χρώματος. Δείχνει πολύ κοντά από άποψη χρώματος στο παρισινό 5λεπτο (μόνο στο χρωματισμό).

The characteristics of C.N. are used for the last time. The paper is greenish. The relief here is difficult to distinguish. The general features of the version apply here as well. The main colors are green in various tones that reaches as far as green-yellow. Also the deep green often gives us the impression of oily green. Finally there is the emerald which is distinguished by the brightness of the green color. It looks very close in terms of color to the Parisian 5L (only in coloring).


                                 Πράσινο   GREEN                                                             Η πίσω όψη
                         
         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]          [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

 
                     


            Πράσινο βαθύ που φτάνει στο ελαιώδες-deep green to oily                 ΠράσινοΣμαραγδί,emerland                                   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]                       [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

10 λεπτά-lepta

Το χαρτί εδώ είναι πρασινοκυανωπό. 
Το ανάγλυφο στα 10λεπτα μπορεί να γίνει πιο εύκολα διακριτό από ότι στα 5λεπτα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι μπορούμε πάντα να το διακρίνουμε με ευκολία. 
Οι χρωματισμοί είναι το πορτοκαλί σε διάφορους τόνους έως κίτρινο-πορτοκαλί. Αναφέρεται επίσης το ζωηρό κόκκινο-πορτοκαλί (orange-vermilion). Για το χρωματισμό ‘’σαρκόχρωμο’’ (salmon) προσωπικά διατηρώ επιφυλάξεις για αυτή την έκδοση.

The paper here is greenish-blue. The relief at 10L can be more easily distinguished than at 5L. This does not mean, however, that we can always easily distinguish it. The colors are orange in various tones to yellow-orange. Vibrant red-orange (orange-vermilion) is also mentioned. I personally have reservations about this version for the "salmon" coloring.

                               Πορτοκαλί  orange                                        Κίτρινο-πορτοκαλί yellow-orange
 
          [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]            [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

20 λεπτά-leptaΤο χαρτί είναι κυανωπό. 
Στα τελευταία τραβήγματα ο Α.Ε. φαίνεται να έχει πιο απαλό χρωματισμό (εικόνα) αλλά δεν ξεφεύγει από το βαθύ ινδικό. 
Για το πάχος του χαρτιού έχουν αναφερθεί όλα τα πάχη (κανονικό, λεπτό, χοντρό). 
Οι χρωματισμοί κυμαίνονται από το μπλε βαθύ ως το μπλε. Υπάρχει και αναφορά στο χρωματισμό ‘’πρωσικό’’ μπλε που και εδώ διατηρώ επιφυλάξεις.
The paper is cyan. In the last shots C.N. seems to have a softer coloring (image) but does not escape the deep indigo All thicknesses (normal, thin, thick) have been reported for paper thickness. Colors range from deep blue to blue. There is also a reference to the color "Prussian" blue, which I have reservations about here as well.


        
                     Παράδειγμα μπλε χρωματισμού  blue                                                    Μπλε βαθύ  deep blue


           [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]                     [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]


                                          


                                           Παράδειγμα Α.Ε. που είναι πιο απαλός αλλά διακρίνεται 
                                                 το βαθύ ινδικό κυρίως στους θρόμβους χρώματος
                                                                           indigo blue C.N.                                         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

40 λεπτά leptaΤο χαρτί διακρίνεται σε δυο περιπτώσεις, το κυανό και το πρασινοκύανο (σπάνια). 
Το ανάγλυφο και εδώ είναι ελαφρύ, μπορεί όμως να διακριθεί στις εξωτερικές γραμμές πιο εύκολα από ότι στα λευκά σημεία του κεφαλιού. Αναφέρονται διάφορα πάχη χαρτιού, από κανονικό έως χοντρό. 
Οι χρωματισμοί είναι το μωβ σε διάφορους τόνους.
The paper is distinguished in two cases, cyan and green cyan (rare). The relief here too is light, but can be distinguished on the outer lines more easily than on the white spots on the head. Various paper thicknesses are reported, from normal to thick. The colors are purple in various tones.

                                        Μωβ purple                                                               Μωβ απαλό dull purple
 
        [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]                      [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Εδώ εγώ θα παραθέσω ένα αρκετά ενδιαφέρον παράδειγμα τριτογενούς σφάλματος πλάκας,σε 1λ καφέ.
tertiary plate flaw

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

εδώ θα παρατηρήσετε μια χρωματιστή γραμμή που ξεκινάει απο την δεύτερη καμπη του επάνω αριστερού μαιάνδρου,διασχίζει όλο το επάνω μέρος και καταλήγει στο ανθέμιο.Αυτο οφείλεται σε κάποιο ξένο σώμα που επικάθησε στη εκτ.πλάκα και αποτυπώθηκε στο γραμμ.,κλωστή,ίσως μια τρίχα κτλ.
Αυτα ακριβώς είναι τα τριτογενή σφάλματα πλάκας,μαζί με τα πρωτογενή,αυτα που υπάρχουν απο τη κατασκευή των πλακών και τα δευτερογενή ,που στη χρήση των πλακών ανά τα χρόνια προκαλούνται φθορές και αυτο αποτυπώνεται στα γραμμ.
Here you will notice a colored line that starts from the second bend of the upper left meander, crosses the whole upper part and ends in the floret.This is due to a foreign body that settled on the printing plate and was imprinted on the stamp, thread, maybe a hair, etc. These are exactly the tertiary plate flaws, along with the primary ones, those that exist from the construction of the plates and the secondary ones. , which in the use of the plates throughout the years causes damage and this is reflected in the lines.

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Και μια περίπτωση αναδίπλωσης χαρτιού.
Το είχα και παλαιότερα στη προμετωπίδα του φόρουμ,τώρα σε πλήρη ανάπτυξη:
printing on folded paper


μπλε βαθύ deep blue
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Admin

Admin
Admin

8

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

1861-1862

https://philotelists.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης