Philotelistes
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Οδηγίες αξιολόγησης Εκθεμάτων

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Midili

Midili

Καλησπέρα σας 

 Στην αναζήτηση μου λοιπόν πληροφοριών για μια επικείμενη συμμετοχή μου στο μέλλον σε έκθεση βρήκα τις ακόλουθες πληροφορίες στον Πανελλήνιο Σύλλογο Θεματικού Φιλοτελισμού . 


Δεν γνωρίζω εάν το κείμενο είναι του Παντελή Λεούση ή κάποιου αλλού ανώνυμου του συλλόγου. Το παραθέτω ολόκληρο και όχι ως ιστιοσελίδα, στην ουσία είναι ένας οδηγός συμμετοχής με ολη την βασική πληροφόρηση :


Άρθρο 1: ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Αυτές οι οδηγίες μαζί με τον Ειδικό Κανονισμό για την αξιολόγηση των Θεματικών εκθεμάτων (SREV) συνδυάζουν το πλέον προχωρημένο επίπεδο γνώσης και εκθετών και ειδικών στο θεματικά φιλοτελισμό. Τα δύο κείμενα παρέχουν σχετικές πληροφορίες για:
- την σύνθεση του εκθέματος από τον συλλέκτη.
- την αξιολόγηση των εκθεμάτων από τον κριτή
- την παροχή συμβουλών από τους ειδήμονες.
- Ο SREV των θεματικών εκθεμάτων προσφέρει στον συλλέκτη αρκετή ελευθερία δράσης μέσα στο πλαίσιο των καθορισμένων κανόνων. Με αυτούς τους κανονισμούς η προηγούμενη υποδιαίρεση της Θεματικής Τάξης σε συλλογές "θεματικές" και "αντικειμένου" είναι απηρχαιωμένη.


Άρθρο 2: ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ:
Η ουσία του θεματικού φιλοτελισμού απαιτεί την ισόρροπη και όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση τόσο των θεματικών όσο και φιλοτελικών πλευρών του υλικού. Το έκθεμα που γίνεται δεκτό σε μία συναγωνιστική έκθεση θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει το πλέον κατάλληλο υλικό το οποίο πρέπει να συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του επιλεγέντος θέματος, όσο και στη φιλοτελική του σπουδαιότητα. Οι επιλεγμένες σελίδες:
- δίδουν μια σύνοψη του επιλεγέντος θέματος ως σύνολο ή
- δείχνουν σε βάθος ειδικά τμήματα της συλλογής ως παράδειγμα, χωρίς να χάνεται η όλη ουσία του θέματος. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθείται η αλληλουχία και η συνέχεια του επιλεγέντος θέματος.


Άρθρο 3: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ:
3.1 Κατάλληλο φιλοτελικό υλικά
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φιλοτελικό αντικείμενο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον GREV (βλ. 3.2.3 κατωτέρω) και την ίδια στιγμή είναι θεματικά κατάλληλο. Επιπλέον η θεματική πληροφορία που παρουσιάζει πρέπει να έχει ταχυδρομική σημασία (βλ 3.2.2)
3.2 Τα στοιχεία ενός εκθέματος
3.2.1 Το σχέδιο
Σε μια θεματική συλλογή το κατάλληλο και καλά οργανωμένο σχέδιο πρέπει να δείχνει την καθαρή σύλληψη του θέματος. Ο τίτλος και το σχέδιο αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο με νόημα και πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά του επιλεγέντος θέματος. Το σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει την δομή της συλλογής και του εκθέματος (ως επιλογή από την συλλογή) με λογική ταξινόμηση και κύρια κεφάλαια και τις υποδιαιρέσεις τους.
Θα πρέπει να παρέχει μια καθαρή και καταληπτή διόραση του όλου θέματος και να είναι συναφές με τον τίτλο. Το σχέδιο πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός κατάλογος. Πρέπει να αναλύει άμεσες και έμμεσες επιδράσεις, αναπτύξεις και ειδικά χαρακτηριστικά του επιλεγέντος θέματος. Πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές απόψεις του θέματος και να καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος που είναι συμβατό με το θέμα. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται ο περιορισμός ή η συγκέντρωση ανάπτυξης το σχεδίου σε μια μόνο ή λίγες χώρες στο μέτρο που επιτρέπει το επιλεγέν θέμα.
Χαρακτηριστικά του Σχεδίου
Το σχέδιο είναι η ελεύθερη εκλογή του συλλέκτη ο οποίος μπορεί να αποφασίσει να αναλύσει ένα ειδικό θέμα ή να παρουσιάσει μια πραγματεία σύμφωνα με την γνώση και (ή) το πνευματικό και φιλοτελικό του υπόβαθρο. Είναι δυνατόν να επιδειχθεί πρωτότυπη ανάπτυξη ενός θέματος με την κατασκευή ενός δημιουργικού σχεδίου.
Η σειρά το σχεδίου πρέπει να ακολουθεί μια χρονολογική (ιστορική, εξελικτική) ή θεματική ταξινόμηση (επιστημονική, συστηματική, οργανωτική, οικονομική κλπ.) ή ταξινόμηση με άλλα κριτήρια (π.χ. κατά σπουδαιότητα κλπ.).
Το λογικό πλάνο απαιτεί συμμόρφωση με τους ανωτέρω ορισμούς. Ειδικότερα, η σειρά των κυρίων κεφαλαίων και των υποδιαιρέσεών τους πρέπει να διαθέτει μια διαυγή λογική χωρίς περιττά ή άτοπα κεφάλαια.
Ορθό σημαίνει ακριβές και επιστημονικά τεκμηριωμένο.
Ισόρροπο σημαίνει ότι η αυτή σημασία θα πρέπει να δοθεί στα διάφορα τμήματα σύμφωνα με την θεματική σπουδαιότητα και το διαθέσιμο υλικό.
Θέματα που έχουν σχέση με Οργανισμούς και Ιδρύματα (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, Κοινωνία των Εθνών, Συμβούλιο της Ευρώπης), επαναλαμβανόμενα γεγονότα (π.χ. Ημέρα Γραμματοσήμου, Ολυμπιακοί Αγώνες) κλπ. μπορούν να υποδιαιρεθούν σύμφωνα με την δομή το τύπο του Οργανισμού και τα ιδιαίτερα γεγονότα, ακολουθώντας θεματικές χρονολογικά ή κατά τόπο κατατάξεις. Οι σκοποί πάντως το έργο και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών των Οργανισμών ή των γεγονότων θα πρέπει να φαίνονται καθαρά.
Το σχέδιο θα πρέπει να αποτελείται μόνο από θεματικές ταξινομήσεις χωρίς γενικά κεφάλαια (π.χ. "Διάφορα, "Παράρτημα" κλπ.). Επιπλέον πρέπει να αποφεύγονται υποδιαιρέσεις κατά ημερομηνία έκδοσης ή κατά χώρα ή κατά τον τύπο του υλικού (π.χ. "Διαφημιστικές σφραγίδες" "Ταχ. μονόφυλλα κλπ.) ή κατά τον σκοπό της έκδοσης (π.χ. "Αναμνηστικά" κλπ.).
Παρόμοια αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται (στο έκθεμα) σύμφωνα με το θεματικό τους περιεχόμενο και το ίδιο ισχύει στις ειδικές φιλοτελικές μελέτες (3.2.3).
Εάν ο εκθέτης αποφασίσει να εκθέσει ένα αυτόνομο τμήμα της συλλογής του, το σχέδιο και ο τίτλος του εκθέματος πρέπει να είναι συναφή με αυτά το τμήμα.
Η Σελίδα του Σχεδίου
Το σχέδιο πρέπει να διαιρείται με τέτοια λεπτομέρεια ώστε να φαίνονται καθαρά η ουσιαστική δομή του Θέματος και οι υποδιαιρέσεις του. Περισσότερο λεπτομερείς υποδιαιρέσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του εκθέματος θα πρέπει κατ' αρχήν να περιλαμβάνονται στα ξεχωριστά φύλλα της συλλογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αριθμητική ταξινόμηση (π.χ. δεκαδικό σύστημα) εάν βοηθά ώστε το έκθεμα να γίνει περισσότερο κατανοητό. Πρέπει να περιορίζεται στις μεγαλύτερες διαιρέσεις του σχεδίου. Η πείρα έδειξε ότι είναι αρκετό ένα σύστημα με τρία ψηφία ή γράμματα.
Το σχέδιο, όταν παρατίθεται στην αρχή του εκθέματος, αποτελεί την καλύτερη δυνατή εισαγωγή για την κατανόηση του θέματος. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μία φιλολογική περιγραφή.
Όταν εκτίθεται μια εισαγωγική σελίδα τίτλου πρέπει να φωτίζει το θέμα. Πρέπει να συνδέεται με το σχέδιο στο μέτρο που δεν επενεργεί σε βάρος του.
Ο τίτλος και το σχέδιο πρέπει να παρουσιάζονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της F.L.P. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ισπανικά.
Ο αριθμός των σελίδων που επιδεικνύεται για κάθε υποδιαίρεση του εκθέματος θα πρέπει να τίθεται δίπλα από τον αριθμό των αντίστοιχων σελίδων της συλλογής ώστε να είναι δυνατόν να δει κανείς την σχέση μεταξύ του εκθέματος και της όλης συλλογής. Αυτή η αστήρικτη πάντως πληροφορία δεν θα λαμβάνεται υπ' όψη στην αξιολόγηση. Το περιεχόμενο της σελίδας του σχεδίου θα ενημερώνεται κάθε φορά που εκτίθεται το έκθεμα.
3.2.2 Ανάπτυξη του Θέματος
Το σχέδιο και η ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν δύο όψεις μιας περίπλοκης διαδικασίας που βασίζεται στην προσωπική μελέτη και έρευνα του συλλέκτη τόσο πάνω στο θέμα όσο και στο υλικό. Η βαθύτερη γνώση του θέματος καθιστά δυνατή την αύξηση του αριθμού των γεγονότων και λεπτομερειών και συνεπώς τον αριθμό του υλικού για την απεικόνισή τους.
Η βαθύτερη γνώση του υλικού επιτρέπει τον εντοπισμό νέων κομματιών τα οποία συχνά θα πρέπει να δικαιολογηθούν από την περαιτέρω μελέτη του θέματος.
Το βάθος της ανάπτυξης του θέματος επιδεικνύεται με την παρουσίαση των συνδέσεων, των αντιστοιχιών, των διακλαδώσεων και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του επιλεγέντος θέματος καθώς επίσης και με την έκθεση άγνωστου ή σχεδόν άγνωστου υλικού που έχει σχέση με το θέμα.
Τα θεματικά προσόντα και η καταλληλότητα του υλικού πρέπει να φαίνονται καθαρά. Η πρωτοτυπία αναφέρεται στην επιτυχημένη επεξεργασία νέων θεμάτων ή νέων όψεων ή νέας προσέγγισης παλαιών, νέες ταξινομήσεις και ευφάνταστη, αποτελεσματική περιγραφή. Ενδελεχής γνώση το θέματος και του κατάλληλου υλικού (ανάλυση) είναι προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη.
Η επιδέξια επιλογή του υλικού και ορθή τοποθέτηση και σειρά του (σύνθεση) είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η σωστή κατανόηση των παρουσιαζομένων σχέσεων.
 
Η Θεματική διευθέτηση
Η ανάπτυξη σε ένα έκθεμα φαίνεται με την ορθή θεματική διευθέτηση η οποία δείχνει την σχέση μεταξύ των αντικειμένων και του θέματος π.χ.:
- παρουσία των υποδιαιρέσεων, κατά προτίμηση στο επάνω μέρος των φύλλων, σύμφωνα με το σχέδιο.
- πιθανή χρήση λεπτότερων υποδιαιρέσεων υπό τον τύπο τίτλων και υποτίτλων που υπερβαίνουν τα τμήματα του σχεδίου με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση του περιεχομένου της σελίδας
- ορθή σχέση μεταξύ όλων των αντικειμένων που εκτίθενται στην ίδια σελίδα
- επιλογή του καταλληλότερου υλικού για κάθε περιγραφόμενη Θεματική λεπτομέρεια
- ορθό και σύντομο κείμενο αλλά αρκετό για να δώσει την κατάλληλη εικονογράφηση της θεματικής συνεισφοράς των αντικειμένων και της εμφανούς σύνδεσης μεταξύ τους.
Συνιστάται το κείμενο να:
- επιδεικνύει την λογική σειρά στην ανάπτυξη του σχεδίου
- δίδει κατάλληλες περιγραφές των θεματικών λεπτομερειών των γραμματοσήμων και των αντικειμένων
- αποφεύγει θεματικές περιγραφές που δεν συνδέονται ή συνδέονται μόνο έμμεσα με το εκτιθέμενο υλικό αφού κατ' αυτό τον τρόπο μειώνεται η θεματική ανάπτυξη.
 
Η θεματική πληροφορία
Η ανάπτυξη χρησιμοποιεί την θεματική πληροφορία όπως αυτή εμφανίζεται άμεσα από την εμφάνιση και (ή) τον σκοπό έκδοσης των αντικειμένων.
Επίσης χρησιμοποιεί των θεματική πληροφορία που μπορεί να φανεί σαν αποτέλεσμα μιας βαθύτερης ανάλυσης. Με αυτά το πνεύμα στις θεματικές πληροφορίες περιλαμβάνονται:
Για τον σκοπό της έκδοσης
- εκδόσεις που υπόκεινται σε μεταβολές λόγω πολιτικών σχέσεων
- εκδόσεις που καταγράφουν το πνεύμα των καιρών
- λειτουργίες της ταχυδρομικής υπηρεσίας που έχουν θεματική σπουδαιότητα (π.χ. σιδηροδρομικές, τηλεγραφικές, εκδόσεις για την ταχυδρόμηση εφημερίδων κλπ.).
Επιπλέον του κύριου και δευτερεύοντος σχεδίου του αντικειμένου:
- το κείμενο, η τέχνη της εικονογράφησης και παρόμοιες ιδιαιτερότητες
- το υλικό στο οποίο έχει εκτυπωθεί π.χ. μεταξωτό χαρτί, χαρτί χαρτονομισμάτων, πολεμικοί χάρτες κλπ.
- το σχέδιο του υδατοσήμου και η διάτρηση
- το κείμενο ή η εικονογράφηση των περιθωρίων, των διαμέσων περιθωρίων του φύλλου, της μπαντελέτας κλπ.
Η πληροφορία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του θέματος πρέπει να έχει ταχυδρομική σχέση. Με αυτή την έννοια για να υπάρχει διάκριση μεταξύ ταχυδρομικής και ιδιωτικής προέλευσης γραμματοσήμων, ταχ. μονόφυλλων και του άλλου υλικού, η πληροφορία πρέπει να:
- προέρχεται από πρωτοβουλία της ταχ. υπηρεσίας ή
- προέρχεται από την ταχ. υπηρεσία (π.χ. διαφημιστικά παραρτήματα, επιγραφές περιθωρίων, εικονογραφήσεις ταχ. μονόφυλλων) ή
- έχει εγκριθεί από την ταχ. υπηρεσία (π.χ. ιδιωτικά ταχ. μονόφυλλα κατ' εντολήν της). Πρόσθετες εκτυπώσεις ή επισημάνσεις που έγιναν ιδιωτικώς μετά την πώλησή τους από τις θυρίδες δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.
Γενικής φύσεως σφραγίδες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες εξαιτίας της ειδικής σημασίας της ονομασίας ενός τόπου. Εναλλακτικό πρέπει να περιέχουν αρκετή θεματική πληροφορία (π.χ. διαφημιστικό κείμενο, εικονογράφηση) επιπλέον των πληροφοριών σχετικά με τον τόπο ή την ημερομηνία. Μια προγραμματοσημική σφραγίδα δεν πιστοποιεί τον τόπο γέννησης ενός προσώπου ούτε η χρονολογία μιας σφραγίδας είναι σχετική όταν συνδέεται με ένα ειδικό γεγονός το οποίο συνέβη την ίδια ημέρα (εκτός εάν άλλα θεματικά στοιχεία του αντικειμένου ή της σφραγίδας είναι σχετικά με το θέμα).
Ιδιωτικές ετικέτες, σφραγίδες και διακοσμητικές επισημάνσεις καθώς και πληροφορίες του αποστολέα και του παραλήπτη, αντιπροσωπεύουν ιδιωτικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την Θεματική ανάπτυξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να Θεωρηθούν σαν μέρος του αντικειμένου (όχι όμως για το άμεσο θεματικό τους περιεχόμενο) στο μέτρο που μπορούν να περιγράψουν μια ειδική ταχ. διαδρομή -ή σημαντική θεματική σχέση. Όπου ο αποστολέας ή ο παραλήπτης δικαιούται σε ειδικά ταχ. προνόμια (π.χ. μειωμένα ή ελεύθερα τέλη) ως αποτέλεσμα της θέσης του ή της κατάστασής του (π.χ. Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακό ταχυδρομείο κλπ.) αυτή η πληροφορία μπορεί να περιληφθεί ως σχετική με το θέμα.
Η ένδειξη μειωμένου (ή ελεύθερου) ταχ. τέλους ή υπηρεσιακών σφραγίδων ή αντίστοιχων σημάνσεων της ταχ. διαδρομής παρέχει αρκετή απόδειξη.
3.2.3 Το φιλοτελικά υλικό
Ο GREV (3.2) καθορίζει ως κατάλληλο υλικό εκείνο πού έχει "σκοπό την μεταφορά ταχυδρομείου ή άλλης ταχυδρομικής επικοινωνίας. Αυτός ο ορισμός δίδει στον συλλέκτη τη δυνατότητα της επιλογής υλικού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τύπος έκδοσης
- Ταχ. αντικείμενα (γραμματόσημα, τευχίδια, ταχ. μονόφυλλα, μηχανικές σφραγίδες κλπ.) και τις τροποποιήσεις τους (επισημάνσεις, διάτρητα κλπ.). Τροποποιήσεις που δεν συνδέονται με το θέμα των αρχικών ταχ. αντικειμένων και που δεν συνδέονται πλέον με αυτό το Θέμα δεν Θα πρέπει να περιλαμβάνονται
- σφραγίσεις (κανονικές, διαφημιστικές, αναμνηστικές και άλλες ειδικές σφραγίδες)
- άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε ταχ. εργασίες όπως ετικέτες συστημένων, ετικέτες και σφραγίσεις ταχ. διαδρομών, συμπληρωματικές σημάνσεις ή ετικέτες (π.χ. λογοκρισίας, υγειονομείων, ατυχημάτων κλπ.) παραδόσεως ταχυδρομείου και δελτίων αποστολής, απαντητικό δελτία, διαβιβαστικές σημάνσεις κλπ. Σε κάθε σχετική περίπτωση αυτό το υλικά θα πρέπει να είναι επί του σχετικού αντικειμένου.
- ποικιλίες
- υλικό "που είχε στόχο την έκδοση ή δημιουργήθηκε κατά την προπαρασκευή μιας έκδοσης" π.χ. σχέδια, δοκίμια κλπ.
Χρονική Περίοδος
- ταχυδρομικά υλικό από την προγραμματοσημική εποχή, την κλασσική περίοδο μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις και τα φιλοτελικά αντικείμενα.
Η χρήση κοινών γραμματοσήμων και φακέλων συμπεριλαμβανομένων και των πολύ πρόσφατων, δικαιολογείται εάν αυτά παρουσιάζουν κατά τον καλύτερο τρόπο σημαντικές θεματικές λεπτομέρειες.
Ταχυδρομική λειτουργία
Εκτός από την κανονική μεταφορά του ταχυδρομείου, ειδικές υπηρεσίες π.χ. ελεύθερα τελών, στρατιωτικά (περιλαμβανομένων προκηρύξεων από αέρας, ταχυδρομείου ρουκετών) ναυτιλιακά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά οιουδήποτε τύπου, αιχμαλώτων πολέμου και στρατοπέδων συγκεντρώσεως, μικροδεμάτων και δεμάτων (με τα συνοδευτικά τους έγγραφα).
- γραμματόσημα, σημάνσεις και (ή) δελτία αποστολής άνευ τελών (π.χ. υπηρεσιακά, στρατιωτικά)
- υπηρεσία ταχ. εμβασμάτων
- διάφοροι τύποι ταχ. αυτοματοποίησης
- ιδιωτικό ταχυδρομείο, εξουσιοδοτημένο ή με την ανοχή του Κυβερνητικού Ταχυδρομείου, ή όρων σε περίπτωση ολικής απουσίας κρατικού ταχυδρομείου.
Με την έκφραση "άλλες ταχυδρομικές επικοινωνίες" περιλαμβάνονται άλλοι τύποι ταχ. υπηρεσιών όπως το πνευματικό ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.
Τα ακόλουθα αντικείμενα είναι ακατάλληλα:

- φανταστικές εκδόσεις από ανύπαρκτες ταχυδρομικά υπηρεσίες, εκδόσεις εξορίστων χωρίς ταχυδρομική υπηρεσία
- ιδιωτικές πρόσθετες σφραγίσεις που τέθηκαν από τον αποστολέα ή τον προμηθευτή πριν την ταχυδρόμηση των αντικειμένων
- εικονογραφημένες κάρτες
- ιδιωτικές διακοσμήσεις σε φακέλους και κάρτες
- διαφημιστικές ετικέτες ιδιωτικής φύσεως που εκδόθηκαν για διαφημιστικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Αυτές δεν θα πρέπει να συγχέονται με ετικέτες που αναφέρονται σε μια ειδική ταχ. υπηρεσία (π.χ. αεροπορική) ή στην εξουσιοδότηση μιας ειδικής ταχ. διαδρομής ή που παρέχουν ταχ. προνόμια (π.χ. στρατιωτικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο αιχμαλώτων όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες). 'Όλες αυτές είναι κατάλληλες και μπορούν να περιληφθούν.
Το αμφισβητούμενο υλικό πρέπει πάντοτε να υποστηρίζεται από μια ενδελεχή φιλοτελική επεξήγηση στο πλαίσιο ενός ήδη εξειδικευμένου εκθέματος.
Η φιλοτελική περιγραφή είναι αναγκαία μόνο στην περίπτωση που ένα ειδικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου δεν αναγνωρίζεται με την μέση φιλοτελική γνώση ή πρέπει να περιγραφεί μια φιλοτελική μελέτη
Κριτήρια επιλογής
Το κριτήριο του "ταχυδρομικού χαρακτήρα υπονοεί ότι, εντός των αρχών του κατάλληλου υλικού, θα πρέπει για την επιλογή των αντικειμένων να καθορισθούν ορισμένα επίπεδα αναφοράς. Οι εκθέτες θα πρέπει να ψάχνουν για τα καλύτερα.
Εάν χρειάζονται να εκθέσουν μερικά κομμάτια κατώτερης ποιότητας επειδή δεν είναι διαθέσιμα τα καλύτερα, ένας από τους μεγαλύτερους αντικειμενικούς σκοπούς τους θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Προτίμηση και μεγαλύτερη σπουδαιότητα θα πρέπει να δίνεται σε:
- εκδόσεις που περιέχουν μια πληροφορία με άμεση σχέση με την εκδότρια χώρα από πολιτική ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και άλλη παρόμοια πλευρά σε αντίθεση με τις κερδοσκοπικές εκδόσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται την μόδα στον θεματικό φιλοτελισμό (αυτές οι αμφίβολες εκδόσεις μπορούν κατ' αρχήν να αγνοούνται εντελώς)
- κανονικές εκδόσεις, σε αντίθεση με πρόσθετες παράλληλες αδιάτρητες εκδόσεις (γραμματόσημα και αναμνηστικά φυλλάρια) ιδιαίτερα των προσφάτων ετών
- κανονικά σφραγισμένα γραμματόσημα σε αντίθεση με σφραγισμένα κατά παραγγελία
- κανονικά μεταφερθείσα εμπορική αλληλογραφία με σχετικές σφραγίδες, σε αντίθεση με τα απλά αναμνηστικά αντικείμενα και άλλα συναφή, που κατασκευάζονται για να ευχαριστήσουν τους συλλέκτες, π.χ. διακοσμημένους φακέλους ΠΗΚ (ακόμα και αν αυτοί εκδίδονται από την ταχ. υπηρεσία), κάρτες μάξιμουμ κλπ.
- κανονικά ταχυδρομημένα αντικείμενα με κανονικό τέλος και σχετικές θεματικές σφραγίδες σε αντίθεση με χαριστικές σφραγίδες συχνά με μειωμένο τέλος, ή, ακόμη χειρότερα, με "λευκές" σφραγίσεις (εκτός της περίπτωσης προνομίου ατέλειας)
- αντικείμενα με διαφορετικούς παραλήπτες σε αντίθεση με φακέλους και κάρτες που στέλνονται με συνδρομή
- κανονικά τέλη, σε αντίθεση με πολύ μεγαλύτερα τέλη για φιλοτελικούς λόγους (π.χ. πλήρεις σειρές)
- διαφημιστικές σφραγίσεις με κανονικό τέλος, σε αντίθεση με τις χαριστικές σφραγίδες τύπου "000.
Η σχετική σπουδαιότητα ή άλλα ασυνήθη χαρακτηριστικά των δοκιμίων, ποικιλιών και του παρόμοιου υλικού αυξάνει το φιλοτελικά επίπεδο του εκθέματος. Κοινές ποικιλίες π.χ, μικρές αποχρώσεις χρώματος εύκολα δοκίμια χρώματος κλπ. δεν προσθέτουν στο έκθεμα και δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την θεματική ανάπτυξη. Όταν ποικιλίες εκτύπωσης και επισημασμένο υλικό δεν παρουσιάζει πλέον την σχετική θεματική πληροφορία θα πρέπει να εκτίθεται το κανονικά υλικό.
Η χρήση των καρτών μάξιμουμ θα πρέπει να περιορίζεται σε λίγα σημαντικά αντικείμενα, κυρίως για να γίνεται πιο εμφανής η πληροφορία του γραμματοσήμου. Εκτός από την αναγκαία καταλληλότητα του θέματος της σφραγίδας και της ημερομηνίας, αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να έχουν και σφραγίδα που να συνδέεται με το θέμα.
 
Φιλοτελικές μελέτες
Σε πολλές θεματικές περιοχές υπάρχει φιλοτελικό υλικό το οποίο χωρίς μεγάλη θεματική διαφοροποίηση παρουσιάζει μεγάλο αριθμό πολύ σημαντικών φιλοτελικών ποικιλιών. Εάν αυτά το υλικό, ταυτόχρονα, παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό σημείο του θέματος, τότε επιτρέπεται κάποια βαθύτερη φιλοτελική μελέτη ώστε αυτό το πολύτιμο και εξαιρετικό υλικά να μπορεί να εκτεθεί όπως πρέπει.
Για να διατηρηθεί η ισορροπία ο στόχος αυτών των μελετών δεν Θα πρέπει να είναι η πληρότητα αλλά η παρουσίαση των πλέον σημαντικών φιλοτελικών ιδιαιτεροτήτων. Η έκταση των μελετών θα πρέπει να είναι αναλογική με το επίπεδο της εξειδίκευσης του εκθέματος. Η ανάπτυξη πάντως του θέματος δεν θα πρέπει να επηρεάζεται και το θεματικό κείμενο θα συνεχίζεται με την μελέτη ώστε να μην υπάρχει ενοχλητική διακοπή.
 
Άρθρο 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: Οι προηγούμενες παράγραφοι εξηγούν τις αρχές σύνθεσης του εκθέματος που συνδέονται άμεσα με τα κριτήρια αξιολόγησης του. Για την αποφυγή επανάληψης τα σχόλια για αυτά τα κριτήρια περιορίζονται συνεπώς σε μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις
 
4.1 Σχέδιο και μέγεθος
Το μέγεθος Θα αξιολογείται συγκρίνοντας εκείνο του εκθέματος με εκείνο που ιδανικά Θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα περιεκτικό και πλήρες σχέδιο και μια ενδελεχή και βαθιά ανάπτυξη.
4.2 Ανάπτυξη
Για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας της θεματικής έρευνας θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη προηγούμενες μελέτες του θέματος ώστε να διακριβωθεί κατά πόσο η ανάπτυξη χρησιμοποιεί την διαθέσιμη θεματική και φιλοτελική φιλολογία, καταλόγους και την τεκμηριωμένη έρευνα. Τότε θα πρέπει να συγκριθεί με την προσωπική έρευνα και μελέτη από πλευράς περιεκτικότητας, μεγέθους και βάθους τους θέματος.
Η θεματική σπουδαιότητα εκφράζεται από τον βαθμό δυσκολίας της ανάπτυξης με βάση τον στόχο του θέματος και την συνδεόμενη διαθεσιμότητα του υλικού.
4.3 Φιλοτελική Γνώση
Για την αξιολόγηση της φιλοτελικής γνώσης εντός των δυνατοτήτων ενός δεδομένου θέματος, σημασία δίνεται στην παρουσία όλων των διαφορετικών φιλοτελικών τύπων του υλικού και στην σχετική ισόρροπη χρήση του. Αυτή ειδικότερα επικεντρώνεται στο παλαιό (προγραμματοσημικό και κλασσικό) καθώς και στο σύγχρονο υλικά και στην χρήση αντικειμένων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Μεγαλύτερη αναγνώριση Θα πρέπει να δίδεται σε υλικά το οποίο:
- δεν έχει ακόμα ερευνηθεί για αυτό το θέμα ή έχει γίνει πολύ λίγη μελέτη
- αναφέρεται σε μια ασυνήθη συλλεκτική περιοχή
- διαθέτει Θεματικά προσόντα τα οποία δεν είναι αμέσως εμφανή αλλά πρέπει να ανακαλυφθούν από τον εκθέτη.
Η φιλοτελική σημασία ενός εκθέματος επιδεικνύεται από τον βαθμό δυσκολίας του διαθέσιμου υλικού στο μέτρο της φιλοτελικής του σπουδαιότητας. Ανάπτυξη ενός Θέματος βασισμένη σε υλικό μεγάλου φιλοτελικού ενδιαφέροντος (το οποίο δεν σημαίνει αναγκαστικά και μεγαλύτερης σπανιότητας) εκτιμάται περισσότερο από εκείνη για την οποία μόνο κοινό υλικό είναι διαθέσιμο.
4.4 Κατάσταση και Σπανιότητα
Η κατάσταση στηρίζεται στα συνήθη γενικά κριτήρια αξιολόγησης. Για το σύγχρονο υλικό η καλή κατάσταση είναι ουσιώδης προϋπόθεση.
Οι σφραγίδες πρέπει να είναι καθαρές και να επιτρέπουν την θέαση της παράστασης του γραμματοσήμου, όπου αυτό είναι συναφές.
Η σπανιότητα στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η ποσότητα της έκδοσης, η δυσκολία πρόσκτησης και η παρουσία εξαιρετικών κομματιών.
Είναι ουσιώδες οι ποικιλίες, τα δοκίμια, οι λωρίδες, τα πολλαπλά κλπ. να είναι σπανιότερα από το πρωτότυπο κομμάτι ώστε να αυξάνεται το φιλοτελικό επίπεδο και να αποφεύγεται ένα έκθεμα να γίνεται απλά μια ειδικευμένη φιλοτελική μελέτη.
Είναι φανερό ότι κομμάτια τα οποία, παρά το γεγονός άτι είναι πολύ σπάνια, δεν έχουν καμιά ή έχουν ανεπαρκή σχέση με το θέμα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την αξιολόγηση.
4.5 Παρουσίαση
Οι προσπάθειες του εκθέτη αναδεικνύονται από την διευθέτηση των αντικειμένων και του κειμένου στις κατάλληλες σελίδες. Προτιμώνται λευκά ή ελαφρά χρωματισμένα φύλλα ώστε να μην αποσπούν την προσοχή από το εκτιθέμενο υλικό.
Οι τεχνικές παρουσίασης (π.χ. η παρουσίαση και η πλαισίωση γραμματοσήμων και υλικού) θα πρέπει να είναι ταυτόσημες και καθαρές σε όλες τις σελίδες.
Παρουσίαση υλικού
Κάθε σελίδα δεν θα πρέπει να είναι πολύ γεμάτη ή πολύ άδεια.
Για την αποφυγή του συνωστισμού είναι αρκετό κατ' αρχήν να εκτίθεται ένα αντικείμενο από μια μεγάλη σειρά (γραμματόσημο, ταχ. μονόφυλλο ή σφραγίδα κλπ.) με το ίδιο σχέδιο. Η χρήση διαφόρων αντικειμένων με το ίδιο ακριβώς σχέδιο θα πρέπει να περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις π.χ.:
- εκ λόγων συμμετρίας
- ισορροπίας του κειμένου
- ειδικής θεματικής σπουδαιότητας
- φιλοτελικής σπουδαιότητας.
Αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται όταν το ίδιο σχέδιο είναι κοινό σε διαφορετικό υλικό (γραμματόσημα ή έντυπα ή εικονογράφηση του ταχ. αντικειμένου ή των ειδικών σφραγίδων κλπ.) ή όταν τα αντικείμενα ανήκουν σε διαφορετικές χώρες.
Μερικές φορές το ίδιο αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υποδεικνύονται διάφορα θεματικό σημεία (π.χ. εξ' αιτίας των δευτερευόντων σχεδίων). Συνιστάται για την αποφυγή επανάληψης το αντικείμενο να επιδεικνύεται σε διαφορετικές καταστάσεις (π.χ. μονά, ποικιλία, δοκίμιο, επί φακέλου με σχετική θεματική σφραγίδα κλπ.)
Στην περίπτωση πολύ κοινού υλικού το "φόρτωμα" της σελίδας με αντικείμενα και ταχ. μονόφυλλα μπορεί να αποφευχθεί με την έκθεση των ουσιωδών θεματικών και φιλοτελικών μερών σε "παράθυρο" με κατάλληλη τομή της σελίδας που αποτελεί ορθή εναλλακτική λύση από τον "τεμαχισμό" των αντικειμένων.
Μεγαλύτερα σε μέγεθος αντικείμενα μπορεί μερικές φορές να επηρεάζουν αρνητικά την Θεματική ισορροπία και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη εάν αποτελούν μεγαλύτερη σπανιότητα ή κατάσταση από ένα μεμονωμένο γραμματόσημο ή μια σφραγίδα σε απόκομμα.
Κατ' αρχήν, η επικάλυψη των αντικειμένων δεν μπορεί πάντοτε να αποφευχθεί. Τα οπτικά αποτελέσματα είναι λιγότερο ενοχλητικά για κανονική εμπορική υπηρεσία και υπηρεσιακή αλληλογραφία και σε περίπτωση μερικών θεμάτων (π.χ. Οργανισμοί, γεγονότα, ειδική ιστορία κλπ.) απ' άτι άλλα (π.χ. καλλιτεχνικά ή αισθητικά θέματα).
Η εκλογή μεταξύ ασφράγιστων ή σφραγισμένων γραμματοσήμων αφήνεται στον εκθέτη. Από οπτική σκοπιά συνιστάται ένα έκθεμα να αποτελείται μόνο από το ένα ή από το άλλο. Όταν αυτά δεν είναι εφικτό εξ' αιτίας φιλοτελικών λόγων (π.χ. ένα γραμματόσημο είναι κατά πολύ ακριβότερο στην άλλη κατάσταση) ή από την δυσκολία πρόσκτησης, θα πρέπει τουλάχιστον να αποφεύγεται η ανάμιξη ασφράγιστων και σφραγισμένων γραμματοσήμων στην ίδια σελίδα. Η εμφάνιση πάντως ταχυδρομημένων αντικειμένων σε μια σελίδα δεν υπονοεί άτι κάθε γραμματόσημο στην ίδια σελίδα θα πρέπει να είναι σφραγισμένο.
Τα ταχ. μονόφυλλα είναι δυνατόν να εκτίθενται σφραγισμένα ή ασφράγιστα σύμφωνα με την φιλoτελική τους σημασία και το γούστο του εκθέτη. Δεν θα πρέπει να είναι κομμένα. Επιπρόσθετα, ή σε "παράθυρο" εμφάνιση των μονόφυλλων θα πρέπει αυστηρά να περιορίζεται στα πολύ κοινά αντικείμενα που επιλέχτηκαν για την σφραγίδα τους και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το αντικείμενο εκτίθεται για το έντυπο γραμματόσημο ή την παράπλευρη εικονογράφηση. Το ίδιο γραμματόσημο δεν Θα πρέπει να εκτίθεται μονό και επί φακέλου ή κάρτας εκτός εάν αιτιολογείται φιλοτελικά. Κατ' αρχήν είναι αρκετό να παρουσιάζεται το τελευταίο εφ' όσον διαθέτει επίσης θεματική σφράγιση.
Γραμματόσημα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε ντοκουμέντα χωρίς την σχετική θεματική σφράγιση εκτός εάν διαθέτουν μια έντονη φιλοτελική σπουδαιότητα. Ο εκθέτης θα πρέπει να αποφεύγει την επίδειξη φακέλων με πολλά γραμματόσημα που δεν έχουν σχέση με το θέμα (π.χ. με μια σειρά από την οποία ένα ή δύο κομμάτια είναι σχετικά).
Κείμενο
Η επανάληψη του τίτλου της συλλογής σε κάθε σελίδα είναι σπατάλη χώρου. Οι κεφαλίδες της σελίδας θα πρέπει να πιστοποιούν την διευθέτηση σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του σχεδίου και να συνοψίζουν το περιεχόμενο της σελίδας. Όπου είναι αναγκαίο αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση περισσοτέρων υποδιαιρέσεων. Όταν υιοθετείται κάποιο αριθμητικό σύστημα για το φύλλο του σχεδίου το ίδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις σελίδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτοτυπίες ή φωτογραφίες της οπίσθίας πλευράς ενός αντικειμένου (που εμφανίζουν π.χ. το έντυπο γραμματόσημο ενός ταχ. μονόφυλλου ή σφραγίδες) μόνο εάν κατ' αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απλοί και αποτελεσματικοί χάρτες και διαγράμματα ως συμπλήρωμα του κειμένου όπου βoηθούν στην καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και διατηρούν το κείμενο σύντομο
Αρθρο 5: ΚΡΙΣΗ: Η Κριτική Επιτροπή θα χρησιμοποιεί την βαθμολογία όπως αυτή εμφανίζεται στο άρθρο 5.2 του SREV.
Συνιστάται θερμά οι Κριτές να συμπληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης ώστε να οδηγούνται σε μια ενδελεχή και συνεπή κρίση.
Η Θεματική Επιτροπή της F. Ι. Ρ. θα παρέχει το υπόδειγμα του σχετικού εντύπου.

Η παρουσία παραποιημένων, πλαστών ή επισκευασμένων αντικειμένων τα οποία δεν είναι εμφανώς σημειωμένα ως τέτοια οδηγούν στην υποβάθμιση του εκθέματος. Συνιστάται λοιπόν στους συλλέκτες να διενεργούν πραγματογνωμοσύνη σε κάθε αμφίβολο αντικείμενο πριν το επιλέξουν για το έκθεμα.

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης